Właścicielem sklepu internetowego dmkujawski.pl jest firma Artur Kujawski Delikatesy mięsne, zwana w części dalszej regulaminu sprzedawcą, z siedzibą w miejscowości Krotoszyn ul. Kamienna 2 prowadząca działalność gospodarczą pod nazwą Artur Kujawski Delikatesy mięsne. 

 

NIP: 6211782445 

 

REGON: 388667835

Kontakt telefoniczny: 727 930 207

E-mail: kontakt@dmkujawski.pl

 

Majątkowe prawa autorskie do Portalu, znaku graficznego i treści w nim zawartych należą do Właściciela sklepu dmkujawski.pl na podstawie przepisów ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. 1994 r., Nr 24, poz. 83 ze zm.), zatem żadne z materiałów znajdujących się w zasobach Portalu, nie mogą być w jakikolwiek sposób wykorzystane, powielone, skopiowane, utrwalone i rozpowszechnianie bez zgody Właściciela sklepu.

 

§1 – INFORMACJE OGÓLNE

 

1. Niniejszy regulamin określa warunki jak i zasady sprzedaży oraz dostaw produktów mięsnych, wyrobów wędliniarskich zakupionych w sklepie internetowym dmkujawski.pl.

 

2. Regulamin ten stanowi równocześnie integralną cześć umowy sprzedaży zawartej pomiędzy sprzedawcą a klientem. Zawarcie umowy następuje w momencie złożenia zamówienia.

 

3. Warunkiem dokonania rejestracji w serwisie a zarazem zawarcia umowy sprzedaży jest akceptacja niniejszego regulaminu przez Klienta.

 

4. Przedstawione ceny w sklepie internetowym dmkujawski.pl wyrażone są w złotówkach i są cenami brutto - zawierającymi podatek VAT.

 

5. Ceny podane przy produktach nie zawierają kosztów transportu. Sprzedawca zastrzega sobie możliwość wystąpienia różnic wagowych za zamówiony towar co jest podyktowane występującą różnicą wagową danych produktów. Sprzedawca zobowiązuje się do realizacji zamówienia dobierając najbardziej zbliżoną wagę do wagi z zamówienia.

 

§2 – SKŁADANIE ZAMÓWIEŃ

 

W celu dokonania zakupu towarów w sklepie internetowym dmkujawski.pl, należy dokonać odpowiedniego wyboru z oferty, wybierając dany produkt, podając odpowiednią wagę oraz umieszczając go w koszyku. Następnie należy dokonać rejestracji. Rejestracja polega na podaniu szczegółowych danych pozwalających na weryfikację klienta i odbiorcy towarów, takich jak. Imię i Nazwisko, adres zamieszkania, adres wysyłki (jeżeli jest inny), kontakt e-mailowy i telefoniczny.

 

1. Wszystkie dane podane przez klienta zostaną wykorzystane wyłącznie w celu realizowania odpowiednio składanych zamówień przez sprzedawcę, natomiast adres poczty elektronicznej może służyć również w celu przysłania informacji handlowych dotyczących produktów dmkujawski.pl oraz promocji sklepu internetowego. Ponadto każdy klient podający swoje dane podczas rejestracji ma pełną możliwość dostępu do swoich danych w celu ich modyfikacji a zarazem może zażądać usunięcia danych.

 

2. Dane osobowe klientów nie są przekazywane ani odsprzedawane osobom trzecim, chyba że dzieje się to za wyraźną zgodą bądź na życzenie klienta.

 

3. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do dodatkowej weryfikacji danych klienta, np. w drodze kontaktu telefonicznego.

4. Dokonywanie zamówień w sklepie jest możliwe 24 godziny na dobę, realizacja następuje w najbliższy dzień dostaw od poniedziałku do piątku. Sklep internetowy dmkujawski.pl rozwozi zakupione produkty własnym transportem na terenie Poznania w dniu wyznaczonej dostawy. 

 

5. W razie wystąpienia braku zamówionego towaru w momencie złożenia zamówienia przez klienta, sprzedawca niezwłocznie poinformuje o tym fakcie kupującego – proponując mu towar równoważny w podobnej cenie lub po uzgodnieniu z kupującym zostanie ustalony inny termin realizacji zamówienia. W chwili wystąpienia braku danego asortymentu kupujący ma pełne prawo do zrezygnowania z zamówienia a zarazem odstąpienia od umowy.

  

6. Prawo odstąpienia od umowy

   

Konsument i Przedsiębiorca na prawach konsumenta ma prawo odstąpić od umowy w terminie 14 dni bez podania jakiejkolwiek przyczyny.

a) Termin do odstąpienia od umowy wygasa po upływie 14 dni od dnia, w którym Konsument lub przedsiębiorca na prawach konsumenta wszedł w posiadanie towarów objętych Zamówieniem lub w którym wskazana przez niego osoba trzecia weszła w posiadanie towarów objętych Zamówieniem.

b) Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy Konsument lub Przedsiębiorca na prawach konsumenta powinien przesłać do Sprzedawcy stosowne oświadczenie o odstąpieniu od umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia pocztą elektroniczną w terminie 14 dni od dnia, w którym wszedł w posiadanie towarów objętych Zamówieniem lub w którym osoba przez niego wskazana weszła w posiadanie towarów objętych Zamówieniem.

c) Aby zachować termin do odstąpienia od umowy, wystarczy wysłać informację dotyczącą wykonania przysługującego prawa odstąpienia od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.

d) W przypadku odstąpienia od umowy Konsument lub Przedsiębiorca na prawach konsumenta zobowiązany jest zwrócić podlegające zwrotowi towary w stanie nie pogorszonym. Zwrot towarów powinien nastąpić niezwłocznie na adres Sprzedawcy Artur Kujawski Delikatesy mięsne, ul. Kamienna 2 63-700 Krotoszyn, ale nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania przez Sprzedawcę zawiadomienia o odstąpieniu od umowy.

e) W przypadku odstąpienia od umowy Klientowi zwracane są wszystkie otrzymane płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sprzedawcę), niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż 14 dni od dnia, w którym Sprzedawca został poinformowany o decyzji o wykonaniu prawa odstąpienia od umowy. Zwrotu płatności Sprzedawca dokona przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały użyte w pierwotnej transakcji, chyba że wyraźnie Konsument lub Przedsiębiorca na prawach konsumenta zgodził się na inne rozwiązanie (w każdym przypadku nie ponosi on żadnych opłat w związku z tym zwrotem).

f) Konsument lub Przedsiębiorca na prawach konsumenta ponosi koszty bezpośrednio związane ze zwrotem (tj. koszty pakowania i wysłania przesyłki zwrotnej).

g) Prawo do odstąpienia od umowy przez Konsumenta i Przedsiębiorcę na prawach konsumenta jest wyłączone zgodnie z art 38 Ustawy o prawach konsumenta, w przypadku:

• umowy, w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu.

• umowy, w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według szczególnego życzenia konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb;

• umowy, w której przedmiotem świadczenia jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia.

 

§3 – PŁATNOŚCI

 

1. Klient ma do wyboru następujące formy płatności:

a) przy odbiorze – przy wyborze tej formy płatności – zapłata następuje gotówką przy odbiorze towaru przez klienta.

b) bezpieczna płatność internetowa 24 - zapłata następuje poprzez bezpieczny serwis płatniczy 24.

 

§4 – DOSTAWA I KOSZTY DOSTAWY

 

1. Realizacja dostawy może być wykonana za pośrednictwem dostawców dmkujawski.pl - tylko Krotoszyn. Koszt dostawy firmowym transportem uzależniony jest od wysokości zamówienia i wynosi: 10 zł brutto w przypadku zamówień o wartości nie przekraczającej 50 zł; 0 zł brutto w przypadku zamówień o wartości powyżej 50 zł brutto.

 

§5 – REKLAMACJE

 

1. Jeżeli po otrzymaniu towaru, okaże się, iż towar jest niezgodny z zamówieniem bądź budzi jakiekolwiek wątpliwości dotyczące jakości należy natychmiast powiadomić o tym fakcie sprzedawcę w celu szybkiego i sprawnego rozpatrzenia reklamacji.

 

2. Kupujący jest zobligowany do przesłania za pośrednictwem poczty elektronicznej wszelkich niezbędnych danych takich jak: numer zamówienia, data zakupu oraz na prośbę sprzedawcy, dodatkowych informacji takich jak: podanie numeru partii, daty produkcji czy terminu przydatności do spożycia – danych widniejących na etykietach sprzedawanych towarów.

 

3. Rozpatrzenie reklamacji następuje w nieprzekraczalnym terminie 14 dni – wszelkie odpowiedzi są przekazywane kupującemu drogą elektroniczną.

 

§6 – POZOSTAŁE INFORMACJE

 

1. Regulamin wchodzi w życie z dniem publikacji na stronie internetowej sklepu, czyli od dnia: 09.06.2020r

 

2. Firma Artur Kujawski Delikatesy mięsne zastrzega sobie możliwość wprowadzenia zmian w regulaminie. Do umów zawartych przed wprowadzonymi zmianami stosuje się wersję Regulaminu aktualną na datę złożenia zamówienia.

 

3. W chwili wystąpienia uzasadnionego podejrzenia, że dane podane przez kupującego są nieprawdziwe, bądź niekompletne oraz uniemożliwiające odpowiednią realizację zamówienia, sprzedawca ma pełne prawo do wstrzymania zamówienia oraz natychmiastowego zablokowania konta kupującego.

 

4. Za wszelkie komentarze pojawiające się na stronie internetowej sklepu dmkujawski.pl sprzedający nie ponosi żadnej odpowiedzialności.

Współpraca

Justyna – absolwentka Akademii Wychowania Fizycznego oraz Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu, gdzie zdobyła tytuł magistra dietetyki. Temat zdrowego odżywiania od początku był jej pasją, który z czasem stał się także pracą. Oddając się w jej ręce zyskasz wiedzę na temat tego jak jeść by być zdrowym i w pełni sił oraz nauczysz się jak świadomie wybierać produkty spożywcze czy komponować posiłki. Pokaże Ci, że dieta to nie są wyrzeczenia a sposób na osiągnięcie swoich celów.

Płatności obsługuje

Przelewy 24